ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

24 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                   ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมพบปะและชี้แจงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ให้กับนักศึกษา และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ และอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ "เล่าสู่กันฟัง.....ประสบการณ์การสอนจากครูของครู" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา