ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2566

31 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ณ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตร่วมพูดคุยให้กำลังใจแก่นักศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา