ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์ 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร 073 299699 ต่อ 43400