หลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมงาน มุทิตาจิต

21 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ได้เข้าร่วมงาน มุทิตาจิต วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม เซียนตานฮวา ชั้น 3 เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา