สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม "การยกระดับคุณภาพข้อเสนอ KM" ในรูปแบบ Onsite และ Online

12 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม "การยกระดับคุณภาพข้อเสนอ KM" ในรูปแบบ Onsite และ Online

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1fFiAeCBteEyk-EHTNlAYhn9swYLUu8Uh5tXFbLON8jo/edit

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1TlrI-yw0LR3N8aJD5lG-Dfn9KojDmS9C