กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน Logical Framework ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น”

20 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร สาขาการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน Logical Framework ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่งที่ 4418-2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาโจทย์วิจัย+logframe 

กำหนดการ