สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

30 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/rpacourse-2565-1/