สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone (2022) : Phase 180

15 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone (2022) : Phase 180

วันที่ 26 ก.ย. 65 เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่วารสารวิจัย ต้องยอมรับให้ตีพิมพ์  

วันที่ 27 ก.ย. 65 การเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการเผยแพร่วารสารทางวิชาการ  

วันที่ 28 ก.ย. 65 เทคนิคการสืบค้นและการทบทวนเอกสารการวิจัย

โดยจัดอบรม ณ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย และอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.rlc.nrct.go.th/main.php?filename=index

สอบถามรายละเอียดโทร.0 2561 2445