มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Conference on Education (ICE 2023) and the 19th National Conference on "Education and Learning Innovations for the Post-Pandemic Era and the Fu

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
The 10th International Conference on Education (ICE 2023) and the 19th National Conference on "Education and Learning Innovations for the Post-Pandemic Era and the Future,
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และรูปแบบออนไลน์
กำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ice.educ.su.ac.th/