สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/