สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

21 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim&fbclid=IwAR0s1dYHMUW02-9JKi_4NdPnwkvCaBhHOTQoQSwtJFgNVjXmzE1jUOXGQ-c