สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 "การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ประชาสัมพันธ์!!!
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
"การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
สามารถส่งผลงายวิจัยถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16r8QCwni_sxEvWQuWu24xTYgTJ04XU3-?usp=sharing