ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน"

11 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคพลิกผัน"
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://anice.edu.cmu.ac.th/