มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023)

16 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ (Call for paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ภายใต้หัวข้อ "Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning" จัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid conference)
Sub-Themes
• Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC)
• Technology – enhanced Learning (TeL)
• Educational Administration, Assessment and Evaluation, and Psychology (EAP)
• Teacher Education Development (TED)
เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 8 กันยายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : https://icer.kku.ac.th/