สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

9 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และสถาบันเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษากฏหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ทเกอร์ จำกัด
กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 7 รายการ 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/nivcmr-psaku