ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568

7 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568
ประกอบด้วย

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- รางวัลผลงานวิจัย
- รางวัลวิทยานิพนธ์
- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 13 มีนาคม 2567 ได้ที่ (https://nrct.go.th)

อ่านรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1I9AHBSNfyi8ulvEDVj_ZNvzT1MdgFV8g?usp=sharing