ฝ่ายงานวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk "การเขียนงบประมาณ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน"

26 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Research Talk "การเขียนงบประมาณ โครงการวิจัยเพื่อขอทุน"
ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์วิทยากรโดย อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/yGufQSnG72kVcB6v5     ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2567