ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Demonstration School Of Yala Rajabhat University

.....................................................................................................

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา 95000

....................................................................................................

สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิต ฯ โทร. 073-299603

....................................................................................................

นางสาวประภาพร  สุทธิช่วย  ( แอดมิน )

นางสาวกังสดาล  อับดุลเลาะ  ( ผู้ประสานงาน )

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา