กิจกรรมบัณฑิตน้อยสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

 

 

กิจกรรมบัณฑิตน้อยสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561

------------------------------------------

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในความสำเร็จระดับหนึ่ง

ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  ซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไปคะ