กิจกรรมบัณฑิตน้อยสาธิต ประจำปี 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2562

7 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

(5 มี.ค.62) ที่ผ่านมา   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานมอบอนุบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน  69  คน 

ที่จบการศึกษาในปีนี้ และมอบเกียรติเรียนดี มารยาทดี ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์  สมวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา