่กิจกรรมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ขอแสดงความยินดี

กับเด็กหญิงวิมพ์วิภา ขวัญนงค์รัก นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,500 บาท พร้อมสายสะพาย และ

และเด็กหญิงนูรลีน ดายะ รางวัลขวัญใจ TK park Yala เงินสด 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

ในการเข้าร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา  (TK park Yala) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562) ที่ผ่านมา