อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามอบดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

27 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามอบดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2564

เด็กชายปฏิญญา กำธรเกียรติ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงนูรลีน  ดายะ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และจะทำการเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา เพื่อรับโอวาทและโล่เกียรติคุณในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล