ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละตัวแทนนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

วันที่ 5 มกราคม 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนครูและตัวแทนนักเรียน ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่าน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กล่าวอวยพรเเด่ท่านอธิการบดี เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูเเละภาษาจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต พร้อมกันนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรให้ผู้บริหาร คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีความสุขในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2564

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด