ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายปฏิญญา กำธรเกียรติ สอบผ่านการคัดเลือกเเละเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

19 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ความภูมิใจสาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายปฏิญญา กำธรเกียรติ สอบผ่านการคัดเลือกเเละเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)