การเเสดงรำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมสาธิต มรย.

วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการเเสดงที่มีชุดการเสดงว่า ระบำพรานเกี้ยวนางทาสีและรำเอกลักษณ์ไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร นักเเสดงระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 
ฝึกซ้อมการแสดงโดย คุณครูทิชากาญ จารุสิทธิโชค