ประกวดหนูน้อยตี๋หมวย ตรุษจีนประจำปี 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ความภูมิใจสาธิต

ขอเเสดงความยินดีกับเด็กหญิงนูรลีน ดายะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประกวดหนูน้อยตี๋หมวย ตรุษจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สายสะพายเเละเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
ณ Tk Park Yala