ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

17 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-รายงานตัวพร้อมยืนยันสิทธิ์ จำนวน 4,000 บาท
-วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
-ณ ห้องประชุมชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา