รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

11 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
#รายละเอียดตามหนังสือประกาศ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อยู่: 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์: 073-299603
- เว็บไซต์โรงเรียน : https://edu.yru.ac.th/satit
- เฟซบุ๊กโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #ปีการศึกษา2565