รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย

11 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารจากโรงเรียนสาธิต มรย.

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประจำปีการศึกษา 2565
#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 13 มีนาคม 2565
#รายละเอียดตามหนังสือประกาศ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อยู่: 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์: 073-299603
- เว็บไซต์โรงเรียน : https://edu.yru.ac.th/satit
- เฟซบุ๊กโรงเรียน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #ปีการศึกษา2565