กลุ่มชมรมเสริมความแกร่งในศาสตร์

25 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรม
1. ชมรมผู้ตัดสินกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (EDU YRU Referee)
    1.1 ลิ้งค์เพจชมรม
 
2. ชมรมดนตรีเพื่อการเรียนรู้ (วงดนตรีสากล-วงAnasyid)
    2.1 ลิ้งค์แนะนำชมรม
    2.2 ลิ้งค์เพจชมรม 
    2.3 ลิ้งค์สมาชิกชมรม  
 
3. ชมรม EDU Talk 
    3.1 ลิ้งค์เพจชมรม
 
4. ชมรม Show Cheer (คทากร- เชียร์ลีดเดอร์) 
    5.1 ลิ้งค์เพจชมรม
 
5. ชมรมพลังคิด ฟิตสองอัจฉริยะ (E-Sport)
    5.1 ลิ้งค์แนะนำชมรม
    5.2 ลิ้งค์เพจชมรม
    5.3 ลิ้งค์สมาชิกชมรม
 
6. ชมรมมุสลิม (Muslim Club)
    6.1 ลิ้งค์แนะนำชมรม
    6.2 ลิ้งค์เพจชมรม
    6.3 ลิ้งค์สมาชิกชมรม