คณบดีแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัล

8 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณบดีแสดงความยินดีแก่นางสาวสุธาวดี กาเส็มส๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563