รางวัลศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

9 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายอาติ ดิงปาเนาะ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 รางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  โรงแรมเอลีน่า เฮ้าท์ กรุงเทพฯ