หลักสูตรระยะสั้นวิถีชีวิตหอพัก

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรระยะสั้น (แกนกลาง EXTRA TIME )

1. ชมรมผู้ตัดสินกีฬา

    ชมรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล : https://drive.google.com/file/d/1ZvKBgW09i2IdCfojDdq1omNruYrKz6Yw/view?usp=sharing

2. ชมรมดนตรีเพื่อการเรียนรู้

3. ชมรม EDU-YRU Talk

4. ชมรมคฆากร

5. ชมรมเชียร์หลีดมือ

6. ชมรมพลังคิด ฟิตสมองอัจฉริยะ : https://drive.google.com/drive/folders/159hdQVmcHiVfRhOPzyFBhqGbF7_x3nxN?usp=sharing

7. ชมรมฟุตบอล

8. ชมรมวอลเลย์บอล

9. ชมรมบาสเก็ตบอล

10. ชมรมแชร์บอล

11. ชมรมแบดมินตัน : https://drive.google.com/drive/folders/1uUxlnrIjnT2lZAksbWsY0zxYQKuzskz6?usp=sharing

12. ชมรมเปตอง : https://drive.google.com/drive/folders/1q613Ng8M-opxeC7AviZYKneCGdV945_1?usp=sharing

13. ชมรมแอโรบิคแดนส์ : https://drive.google.com/drive/folders/1q613Ng8M-opxeC7AviZYKneCGdV945_1?usp=sharing

14. ชมรมตะกร้อ

 

เพิ่มเติม

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา Extra time รหัส 62 : https://drive.google.com/file/d/12SJBxXyKjh2ZYguYkKAkUwD8OpkaEjHh/view?usp=sharing