กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น "การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (EXTRA TIME) โดยใช้หอพักเป็นฐาน"

18 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน​หลักสูตรระยะสั้น "การเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน" ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอเเละร่วมกันออกเเบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่คาดหวัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.facebook.com/1934321910021496/posts/3437652439688428/