ข้อปฏิบัติการแต่งกายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ปี2563

23 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติการแต่งกายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ปี2563