กิจกรรมชมรมนักศึกษาส่งเสริมทักษะการปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพ

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านชุมรมนักศึกษาครุศาสตร์ ณ ลานกล้วยไม้ คระครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตทั้ง 12 หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยสาตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ จันทรัตนา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้