รับบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันบริจาคของเล่น ชุดเครื่องเขียน ฯลฯ ในสภาพดี เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้อง ๆ ชาวยะลา รับบริจาคถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 บริจาคได้ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา