20 มกราคม 2566 ภาพบรรยากาศการซ้อมกีฬา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

21 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 16.30 - 21.00 น. ทีมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รับหน้าที่เป็นโค้ชซ้อมกีฬาให้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งกาย และใจในการแข่งขัน ซ้อมกีฬา ณ สนามกีฬาโรงยิม อาคารกิจกรรมนักศึกษา