ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning and Innovation Skills ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเล็ก

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning and Innovation Skills ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเล็ก