31 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5

31 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ ’65 ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 โดย นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะและอวยพรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา