28 - 30 เมษายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมมหกรรมกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์สัมพันธ์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 10

30 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำทีมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมมหกรรมกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์สัมพันธ์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าเหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 6 เหรียญ อีกทั้งยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภท ดาว) รองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทเดือน และดาวกิจกรรม) ในการประกวดดาว - เดือน ดาวกิจกรรม