ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2566

8 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2566 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นำเสนอผลงานระดับคณะในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

                                                               ส่งใบสมัครด้านนวัตกรรม                                                  ส่งใบสมัครแนวปฏิบัติที่ดี