2 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมวางแผน เรื่อง การจัดทำแผนของสโมสรนักศึกษา

5 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 10.00 - 11.30 น. อาจารย์ ดร. อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประชุมวางแผนการการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์