31 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม EDU Freshy 2023

3 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 14.00 - 15.30 น. อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์สาริศา โตะหะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุม เรื่อง การวางแผนกิจกรรม EDU Freshy 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์