2 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมร่วมกับประธานหลักสูตรคบ. เรื่อง เกณฑ์การประกวดกิจกรรม EDU Freshy 2023

3 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เวลา 09.30 - 11.00 น. อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุม เรื่อง เกณฑ์การประกวดกิจกรรม EDU Freshy 2023 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์