เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม EDU Freshy 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

9 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

ต้องเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 เท่านั้น ประกอบด้วยสาขาวิชา

  1. การศึกษาปฐมวัย
  2. การประถมศึกษา
  3. พลศึกษาและสุขศึกษา
  4. การสอนอิสลามศึกษา
  5. ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้เข้าประกวด EDU Smart Teacher สามารถจำแนกได้ดังนี้

  1. ผู้เข้าประกวดประเภท หญิง
  2. ผู้เข้าประกวดประเภท ชาย
  3. ผู้เข้าประกวดประเภท EDU Star ไม่จำกัดเพศ

ผู้สมัครประเภท EDU Star จะต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย

จะต้องเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร ๆ ละ 1 คน/ประเภท 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด