เสนอชื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ และแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยให้มีการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี นั้น  โดยให้ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566

 

กรอกใบสมัคร  [คลิก]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]