คณะครุศาสตร์จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับคณะ

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับคณะ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์