ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ๕ส. คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาส “๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗”

11 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
     คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ๕ส. คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาส “๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ การประชุมในรูปแบบออนไลน์