วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการเกษตร ด้านการต่างประเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศาสนา และด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับการถวายนามว่า IT Princess หรือเจ้าฟ้าไอที พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาด้วยพระวิริยะอุตสาหะก่อให้เกิดคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนเสมอมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน